Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chọn câu sai trong các câu sau:

Chọn câu sai trong các câu sau:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chọn câu sai trong các câu sau:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Câu sai là C

Sinh vật cũng là nhân tố sinh thái, thuộc nhân tố hữu sinh

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn