Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chọn lọc nhân tạo xuất hiện từ thời gian nào?

Chọn lọc nhân tạo xuất hiện từ thời gian nào?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chọn lọc nhân tạo xuất hiện từ thời gian nào?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Chọn lọc nhân tạo xuất hiện từ khi con người biết chăn nuôi, trồng trọt. Con người sẽ giữ lại những cá thể có kiểu hình phù hợp với mục đích của mình – chọn lọc nhân tạo

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn