Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chọn nhận xét sai :

Chọn nhận xét sai :

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chọn nhận xét sai :


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

A đúng, vì châu chấu đực chỉ có 1 NST giới tính

B đúng

C sai, truyền cho cả con XX

D đúng

Chọn C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn