Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chu trình sinh địa hóa có ý nghĩa là:

Chu trình sinh địa hóa có ý nghĩa là:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chu trình sinh địa hóa có ý nghĩa là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Chu trình sinh địa hóa biểu thị mối liên hệ về vật chất trong sinh quyển, duy trì sự cân bằng về vật chất

Quần thể hoặc quần xã chưa có sự tham gia của các yếu tố vô sinh

Hệ sinh thái tuy đã có sự tham gia của các yếu tố vô sinh nhưng nó không đảm bào được tất cả vật chất nó hấp thu từ môi trường cuối cùng nó trả lại 100% cho môi trường, nó có thể thất thoát sang hệ sinh thái khác

Sinh quyển là cái to lớn nhất bao gồm tất cả các hệ sinh thái nên đảm bảo không có sự thất thoát năng lượng

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn