Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chứng minh MA.MB = R2.

Chứng minh MA.MB = R2.

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chứng minh MA.MB = R2.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Do OA ⊥MN => OA ⊥BC.

Áp dụng hệ thức lượng vào tam giác vuông AOB.

Ta có: MA.MB = OM2 = R2.

Ý kiến của bạn