Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Chứng minh

Chứng minh

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Chứng minh frac{MC}{MB} = frac{AC^{2}}{AB^{2}}


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ta có  =   (1)

(Tỉ số diện tích bằng bình phương tỉ số đồng dạng).

Mặt khác  =   (2)

(Do hai tam giác này có chung đường cao hạ từ đỉnh A).

Từ (1) và (2) ta có :  (3)

Ý kiến của bạn