Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Có bao nhiêu cấu trúc sau đây chưa bazo nito? AND polimer

Có bao nhiêu cấu trúc sau đây chưa bazo nito? AND polimer

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Có bao nhiêu cấu trúc sau đây chưa bazo nito?

AND polimeraza  
Riboxom
Nucleatit tự do
AND ligaza
mARN
ADN


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Các cấu trúc chứa base nitơ là: (2),(3)(4),(5),(6)

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn