Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Có bao nhiêu phép đồi xứng qua một mặt phẳng biến một tam gi

Có bao nhiêu phép đồi xứng qua một mặt phẳng biến một tam gi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Có bao nhiêu phép đồi xứng qua một mặt phẳng biến một tam giác thành chính nó? 


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đối xứng trục, đối xứng tâm, đối xứng mặt.

Chọn đáp án A.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn