Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Có bao nhiêu trường hợp sau đây gen đột biến có thể được biểu hiện thành kiểu hình ?(Cho rằng đột bi

Có bao nhiêu trường hợp sau đây gen đột biến có thể được biểu hiện thành kiểu hình ?(Cho rằng đột bi

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Có bao nhiêu trường hợp sau đây, gen đột biến có thể được biểu hiện thành kiểu hình ?(Cho rằng đột biến không ảnh hưởng đến sức đống của cơ thể sinh vật)?

(1). Đột biến lặn phát sinh trong nguyên phân

(2). Đột biến phát sinh trong quá trình phân chia ti thể

(3). Đột biến trội phát sinh trong quá trình hình thành giao tử

(4). Đột biến trội phát sinh trong quá trình nguyên phân của hợp tử

(5). Đột biến lặn trên nhiễm sắc thể X có ở giới dị giao tử


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Các trường hợp đột biến biểu hiện ra kiểu hình là : (2),(3),(4),(5)

Trường hợp (1) gen đột biến ra kiểu hình khi ở trạng thái đồng hợp tử

Chọn C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn