Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Có các ngọn núi cao nằm trên biên giới Việt-Lào là: a. Khoa

Có các ngọn núi cao nằm trên biên giới Việt-Lào là: a. Khoa

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Có các ngọn núi cao nằm trên biên giới Việt-Lào là:

a. Khoan La San;

b. Pha Luông;

c. Phu Hoạt;

d. Rào cỏ.

Thứ tự lần lượt các ngọn núi trên từ Bắc vào Nam:                                                               


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn