Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cơ quan tương đồng là những cơ quan:

Cơ quan tương đồng là những cơ quan:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cơ quan tương đồng là những cơ quan:


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Cơ quan tương đồng là những cơ quan có cùng nguồn gốc, nằm ở những vị trí tương ứng trên cơ thể, có kiểu cấu tạo giống nhau

Cơ quan tương tự là những cơ quan có nguồn gốc khác nhau nhưng đảm nhiệm những chức phận giống nhau, có hình thái tương tự.

Đáp án B

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn