Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cơ sở tế bào học của hiện tượng hoán vị gen là sự

Cơ sở tế bào học của hiện tượng hoán vị gen là sự

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cơ sở tế bào học của hiện tượng hoán vị gen là sự


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Cơ sở tế bào học của hiện tượng hoán vị gen là sự trao đổi đoạn  tương ứng giữa 2 crômatit không chị em  ở kì đầu giảm phân I

Chọn D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn