Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Có thể làm nhiễm điện cho một vật bằng cách.

Có thể làm nhiễm điện cho một vật bằng cách.

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Có thể làm nhiễm điện cho một vật bằng cách.


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Có thể làm nhiễm điện cho một vật bằng cách cọ xát vật. 

( * ) Xem thêm: Tổng ôn tập lớp 8 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn