Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Có trình tự mARN mã hóa cho 5 axit amin : 5’... AUG GGG UGX

Có trình tự mARN mã hóa cho 5 axit amin : 5’... AUG GGG UGX

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Có trình tự mARN mã hóa cho 5 axit amin :

5’... AUG GGG UGX XAU UUU... 3’

Sự thay thế nucleotit nào dẫn đến đoạn mARN này chỉ mã hóa cho 2 axit amin ?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Chú ý đoạn mạch trên là mạch bổ sung

Ta có đoạn mARN tương ứng là 5’… AUG GGG UGX XAU UUU... 3’

Để mạch chỉ còn 2 axit amin thì bộ ba mã hóa cho aa thứ 3 biến đổi thành bộ ba kết thúc . 

Vậy bộ ba UGX biến đổi thành bộ ba UGA →X ở bộ ba thứ ba thay thế bằng A 

Đáp án C

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn