Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật thế kỉ  XX có điểm nào kh

Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật thế kỉ  XX có điểm nào kh

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật thế kỉ  XX có điểm nào khác nhau cơ bản với cách mạng khoa học - kĩ thuật trước đây?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn