Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Cuộc “Chiến tranh lạnh” do Mĩ phát động chủ yếu nhằm mục đíc

Cuộc “Chiến tranh lạnh” do Mĩ phát động chủ yếu nhằm mục đíc

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cuộc “Chiến tranh lạnh” do Mĩ phát động chủ yếu nhằm mục đích gì?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn