Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy (1883 – 1892) đã triệt để sử dụng chiến thuật nào?

Cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy (1883 – 1892) đã triệt để sử dụng chiến thuật nào?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy (1883 – 1892) đã triệt để sử dụng chiến thuật nào?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Dựa vào vùng lau sậy um tùm, đầm lầy thuộc các huyện Văn Lâm, Văn Giang, Khoái Châu, Yên Mĩ, … nghĩa quân đã xây dựng căn cứ kháng chiến và triệt để áp dụng chiến thuật du kích đánh địch.

Chọn: B

Ý kiến của bạn