Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đặc điểm chế độ nhiệt của đai ôn đới gió mùa trên núi là

Đặc điểm chế độ nhiệt của đai ôn đới gió mùa trên núi là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đặc điểm chế độ nhiệt của đai ôn đới gió mùa trên núi là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn