Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Đặc điểm cơ bản địa hình của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ là

Đặc điểm cơ bản địa hình của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đặc điểm cơ bản địa hình của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ là


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Địa hình miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ có đặc điểm cơ bản là: khu vực đồi núi thấp, hướng vòng cung với 4 cánh cung lớn chụm lại ở Tam Đảo và mở rộng về phía Bắc (cánh cung Sông Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn, Đông Triều).

=> Chọn đáp án D

Ý kiến của bạn