Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đặc điểm khí hậu của Thành phố Hồ Chí Minh là:

Đặc điểm khí hậu của Thành phố Hồ Chí Minh là:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đặc điểm khí hậu của Thành phố Hồ Chí Minh là:


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn