Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Đặc điểm nào dưới đây của vùng núi Tây Bắc nước ta?

Đặc điểm nào dưới đây của vùng núi Tây Bắc nước ta?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đặc điểm nào dưới đây của vùng núi Tây Bắc nước ta?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Đặc điểm của vùng núi Tây Bắc là “Địa hình cao nhất cả nước với 3 dải địa hình chạy cùng hướng tây bắc- đông nam”

=> Chọn đáp án D

Ý kiến của bạn