Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Đặc điểm nào dưới đây không còn là lợi thế của lao động Việt Nam hiện nay?

Đặc điểm nào dưới đây không còn là lợi thế của lao động Việt Nam hiện nay?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đặc điểm nào dưới đây không còn là lợi thế của lao động Việt Nam hiện nay?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Cả 4 đáp án đều là thuận lợi của nguồn lao động Việt Nam, tuy nhiên trong điều kiện kinh tế hiện nay, với yêu cầu cao về khoa học kĩ thuật, lao động giá rẻ đã không còn là lợi thế của Việt Nam trong thu hút đầu tư nước ngoài. Nhà đầu tư sẵn sàng trả mức lương xứng đáng cho người lao động nếu họ đáp ứng được yêu cầu tuyển dụng.

=> chọn B

Ý kiến của bạn