Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đặc điểm nào sau đây không có ở kỉ Đệ Tam?

Đặc điểm nào sau đây không có ở kỉ Đệ Tam?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đặc điểm nào sau đây không có ở kỉ Đệ Tam?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Loài người xuất hiện vào kỷ Đệ tứ

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn