Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dải đồng bằng ven biển miền Trung không có đặc điểm nào sau

Dải đồng bằng ven biển miền Trung không có đặc điểm nào sau

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dải đồng bằng ven biển miền Trung không có đặc điểm nào sau đây?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn