Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Đạo hàm của hàm số y = 2^ - 2x + 3 là:

Đạo hàm của hàm số y = 2^ - 2x + 3 là:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đạo hàm của hàm số (y = {2^{ - 2x + 3}}) là:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

(y = {2^{ - 2x + 3}} Rightarrow y' = {2^{ - 2x + 3}}.ln 2.left( { - 2} right) =  - {2^{ - 2x + 4}}ln 2).

Chọn: A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn