Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Đạo hàm của hàm số y = pi ^x là:

Đạo hàm của hàm số y = pi ^x là:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đạo hàm của hàm số (y = {pi ^x}) là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

(y' = left( {{pi ^x}} right)' = {pi ^x}ln pi )

Chọn C.

Chú ý: Cần phân biệt hàm số mũ (y = {a^x}) và hàm số lũy thừa (y = {x^n}).

(left( {{a^x}} right)' = {a^x}ln a;,,left( {{x^n}} right)' = n{x^{n - 1}})

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn