Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đất của đồng bằng sông Hồng có đặc điểm

Đất của đồng bằng sông Hồng có đặc điểm

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đất của đồng bằng sông Hồng có đặc điểm


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn