Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đầu tháng 8 - 1975, 33 nước châu Âu cùng với những nước nào

Đầu tháng 8 - 1975, 33 nước châu Âu cùng với những nước nào

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đầu tháng 8 - 1975, 33 nước châu Âu cùng với những nước nào kí kết Định ước Henxinki?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn