Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đây là đặc điểm của ngành dầu khí của nước ta

Đây là đặc điểm của ngành dầu khí của nước ta

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đây là đặc điểm của ngành dầu khí của nước ta


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn