Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Dãy số nào là cấp số cộng?

Dãy số nào là cấp số cộng?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dãy số nào là cấp số cộng?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Xét đáp án B ta có ({u_{n + 1}} = 3left( {n + 1} right) + 1 = 3n + 4 Rightarrow {u_{n + 1}} - {u_n} = 3,,forall n in {N^*}).

Do đó dãy số ({u_n} = 3n + 1,,left( {n in {N^*}} right)) là một cấp số cộng.

Chọn B.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn