Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Địa hình dưới 1000m ở nước ta chiếm bao nhiêu diện tích lãnh

Địa hình dưới 1000m ở nước ta chiếm bao nhiêu diện tích lãnh

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Địa hình dưới 1000m ở nước ta chiếm bao nhiêu diện tích lãnh thổ cả nước?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn