Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Địa hình núi theo hướng vòng cung ở nước ta thể hiện rõ ở vù

Địa hình núi theo hướng vòng cung ở nước ta thể hiện rõ ở vù

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Địa hình núi theo hướng vòng cung ở nước ta thể hiện rõ ở vùng núi nào?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn