Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Địa hình nước ta không có đặc điểm nào sau?

Địa hình nước ta không có đặc điểm nào sau?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Địa hình nước ta không có đặc điểm nào sau?


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn