Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số y = 2|x–1| + 3|x| – 2 

Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số y = 2|x–1| + 3|x| – 2 

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Điểm nào sau đây thuộc đồ thị hàm số y = 2|x–1| + 3|x| – 2  ?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Thay tọa độ từng điểm vào hàm số, điểm nào thỏa mãn dấu bằng thì điểm đó thuộc đồ thị hàm số

KL: điểm (2; 6)

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn