Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Độ tan của một chất trong nước ở nhiệt độ xác định là      

Độ tan của một chất trong nước ở nhiệt độ xác định là      

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Độ tan của một chất trong nước ở nhiệt độ xác định là

       


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Độ tan (kí hiệu S) của một chất trong nước là số gam chất đó hoà tan trong 100 gam nước để tạo thành dd bão hoà ở một nhiệt độ xác định

Đáp án D

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn