Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ là -1

Đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ là -1

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ là -1


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Đồthị hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ là -1

=> Tung độ của điểm đó là 0

Đồ thị hàm số đi qua điểm (-1; 0)

0 = -(-1) + m m = -1

Ý kiến của bạn