Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 3

Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 3

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 3


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 3

Hoành độ của điểm đó bằng 0 => Hàm số đi qua điểm (0; 3) nên

3 = -0 + m => m = 3

Ý kiến của bạn