Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đồ thị hàm số nào sau đây có đúng 1 điểm cực trị?

Đồ thị hàm số nào sau đây có đúng 1 điểm cực trị?

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đồ thị hàm số nào sau đây có đúng 1 điểm cực trị?


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

+) Xét đáp án A ta có: (y' =  - 4{x^3} - 6x = 0 Leftrightarrow x = 0 Rightarrow ) đồ thị hàm số có đúng 1 điểm cực trị.

Chọn  A.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn