Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đồ thị hàm số (y =  - x^4 + 2x^2 - 1) là đồ thị:

Đồ thị hàm số (y =  - x^4 + 2x^2 - 1) là đồ thị:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đồ thị hàm số \(y =  - {x^4} + 2{x^2} - 1\) là đồ thị:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Hàm số: \(y =  - {x^4} + 2{x^2} - 1\)

TXĐ: \(D = R\)

Có \(y' = - 4{x^3} + 4x = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}x = 0 \Rightarrow y = - 1\\x = 1 \Rightarrow y = 0\\x = - 1 \Rightarrow y = 0\end{array} \right.\)

Lập bảng biến thiên :

Dựa vào BBT ta chọn được đáp án A.

Chọn đáp án A.

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn