Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đồ thị vận tốc – thời gian của chuyển động thẳng đều là  

Đồ thị vận tốc – thời gian của chuyển động thẳng đều là  

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đồ thị vận tốc – thời gian của chuyển động thẳng đều là

 


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đồ thị vận tốc – thời gian của chuyển động thẳng đều là đường thẳng song song với trục thời gian.

Chọn B

( * ) Xem thêm: Ôn tập vật lý 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn