Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Động lực phát triển dân số thế giới là

Động lực phát triển dân số thế giới là

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Động lực phát triển dân số thế giới là


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Động lực phát triển dân số thế giới là gia tăng tự nhiên, gia tăng dân số tự nhiên có ảnh hưởng quyết định đến biến động dân số của một quốc gia và trên toàn thế giới (sgk Địa lí 10 trang 84)

=> Chọn đáp án C

Ý kiến của bạn