Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Đồng vị là hiện tượng các nguyên tố:

Đồng vị là hiện tượng các nguyên tố:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đồng vị là hiện tượng các nguyên tố:


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Đồng vị là tập hợp những nguyên tử có cùng số proton nhưng khác nhau về số notron.

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập hóa học 10, Tổng ôn tập lớp 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn