Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Đốt cháy hoàn toàn 91 gam một hỗn hợp gồm 2 ancol no X Y rồi cho sản phẩm cháy đi vào dung dịch Ca(O

Đốt cháy hoàn toàn 91 gam một hỗn hợp gồm 2 ancol no X Y rồi cho sản phẩm cháy đi vào dung dịch Ca(O

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Đốt cháy hoàn toàn 9,1 gam một hỗn hợp gồm 2 ancol no X, Y rồi cho sản phẩm cháy đi vào dung dịch Ca(OH)2 dư tạo ra 37,5 gam kết tủa. Biết 2 ancol có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử: MX < MY và tỉ khối hơi của hỗn hợp 2 ancol đối với etilen là 2,6. Số ancol tối đa thỏa mãn tính chất của ancol Y là:


Đáp án đúng: C

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Ta có: nCO2= nCaCO3= 0,375 mol; Mancol= 2,6.28= 72,8 g/mol

nancol= m/M= 9,1: 72,8= 0,125 mol

→Số nguyên tử C trung bình = nCO2/ nancol= 0,375/ 0,125= 3

Vì X, Y có cùng số nguyên tử C trong phân tử; MX < MY nên ta có các trường hợp sau:

-X là C3H8O và Y là C3H8O2 có 2 đồng phân là HO-CH2-CH2-CH2-OH; HO-CH2-CH(OH)-CH3

-X là C3H8O và Y là C3H8O3 có công thức cấu tạo là HO-CH2-CH(OH)-CH2OH

Vậy có 3 ancol thỏa mãn tính chất của ancol Y.

Đáp án C

Ý kiến của bạn