Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết vùng nào

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết vùng nào

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết vùng nào sau đây chịu ảnh hưởng mạnh nhất của gió Tây khô nóng ở nước ta?


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

Ý kiến của bạn