Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Dưới đây là những tên gọi của lực lượng vũ trang Việt Nam 1

Dưới đây là những tên gọi của lực lượng vũ trang Việt Nam 1

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dưới đây là những tên gọi của lực lượng vũ trang Việt Nam

1. Quân đội Quốc gia Việt Nam

2. Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân.

3. Vệ quốc đoàn.

4. Việt Nam Giải phóng quân.

Hãy sắp xếp sự ra đời của các lực lượng vũ trang trên theo đúng trình tự thời gian.


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Cách giải nhanh bài tập này

1. Quân đội Quốc gia Việt Nam. (11/5/1950)

2. Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân. (12/1944)

3. Vệ quốc đoàn.(11/1945)

4. Việt Nam Giải phóng quân. (5/1945)

=> Đáp án : D : 2 ;4 ;3 ;1

Ý kiến của bạn