Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần hai của Pháp xã hội Việt Nam có những mâu thuẫn cơ bả

Dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần hai của Pháp xã hội Việt Nam có những mâu thuẫn cơ bả

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần hai của Pháp, xã hội Việt Nam có những mâu thuẫn cơ bản nào?


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Xã hội Việt Nam trong những năm 1930 - 1931 tồn tại hai mâu thuẫn cơ bản là: Mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp và giữa nông dân với địa chủ phong kiến.

Chọn: D

Ý kiến của bạn