Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Enzim toposisomeraza (gyraza) có vai trò

Enzim toposisomeraza (gyraza) có vai trò

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Enzim toposisomeraza (gyraza) có vai trò


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Lời giải chi tiết:

Vai trò của enzym gyraza làm giãn mạch  phân tử AND chuẩn bị để enzyme helicase  tháo xoắn  phân tử ADN

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn sinh học cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn