Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Giải bất phương trình:

Giải bất phương trình:

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Giải bất phương trình:

sqrt{x^{2}+x} +sqrt{x^{2}+4x+3} leq 2sqrt{(x+1)^{2}}


Đáp án đúng: D

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Đk:

bpt

Giải (1)

Giải (2)

Vậy x

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn