Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2021

Giải hệ phương trình <

Giải hệ phương trình <

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Giải hệ phương trình left{begin{matrix}1+xy-x^{2}y+x^{3}y-x^{4}=y1+2sqrt{x-1}=3.sqrt[3]{2x-y}end{matrix}right.(x,yinmathbb{Z})


Đáp án đúng: B

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

Phương trình thứ nhất của hệ tương đương với

(x - 1)(1 + x - y)(1 + x2) = 0 ⇔

*Với x = 1, thay vào phương trình thứ hai ta được 1 = 3 ⇔ y = .

*Với y = x + 1, thay vào phương trình thứ hai ta được 1+2=3

Đặt t = . Khi đó t ≥ 0 và phương trình trở thành

2t3 - 3t2 + 1 = 0 ⇔ (t - 1)2(2t + 1) = 0 ⇔ t = 1 (Vì t ≥ 0)

Từ đó suy ra x = 2, y = 3. Vậy nghiệm của hệ là (2;3), (1;).

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn toán cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn