Skip to main content
Đáp án đề thi THPT Quốc Gia 2024

Giải hệ phương trình: l2x - y = 5x^2 + xy + y^2 = 7 ..

Giải hệ phương trình: l2x - y = 5x^2 + xy + y^2 = 7 ..

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Giải hệ phương trình: (left{ begin{array}{l}2x - y = 5{x^2} + xy + {y^2} = 7end{array} right.).


Đáp án đúng: A

Lời giải của Luyện Tập 247

Giải chi tiết:

(begin{array}{l}left{ begin{array}{l}2x - y = 5{x^2} + xy + {y^2} = 7end{array} right. Leftrightarrow left{ begin{array}{l}y = 2x - 5{x^2} + xleft( {2x - 5} right) + {left( {2x - 5} right)^2} = 7end{array} right. Leftrightarrow left{ begin{array}{l}y = 2x - 57{x^2} - 25x + 18 = 0end{array} right. Leftrightarrow left{ begin{array}{l}y = 2x - 5left[ begin{array}{l}x = 1x = frac{{18}}{7}end{array} right.end{array} right. Leftrightarrow left[ begin{array}{l}left{ begin{array}{l}x = 1y =  - 3end{array} right.left{ begin{array}{l}x = frac{{18}}{7}y = frac{1}{7}end{array} right.end{array} right..end{array})

Vậy hệ phương trình đã cho có hai nghiệm là: (left( {1; - 3} right),left( {frac{{18}}{7};frac{1}{7}} right))

Chọn A.

( * ) Xem thêm: Ôn tập toán 10 cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Ý kiến của bạn